Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra

Campaña Ponteverán 2016

XXIII Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra

Postal Felicitación Nadal 2003, campaña de fidelización