Marca Institucional Concello de Poio

A nova marca institucional do Concello de Poio pretende unha renovación desde a síntese pero sen prescindir da representación gráfica dos seus símbolos históricos. Partindo como referencias dun antigo cuño e un escudo en pedra achados no Mosteiro de Poio ata a elección da tipografía galega Isaac Sans todo vira arredor da recuperación da súa identidade cultural, histórica e territorial.

Durante anos a identidade institucional do Concello de Poio foise desvirtuando e dando lugar a múltiples variacións cromáticas, tipográficas e do propio deseño cun resultado anárquico, confuso, ás veces ilegible e pouco serio.

Neste ano 2017 sae a luz a nova Marca Institucional do Concello de Poio, unha representación que respecta a identidade e formas orixinais utilizadas ata o momento no escudo institucional pero buscando a sinopse, a representación mínima que englobe todos os significados.

Empezamos o proxecto documentando a imaxe gráfica do Concello e traballamos, da man do Consello de Heráldica de Galicia, partindo da descrición heráldica do Informe oficial do BOLETÍN DA REAL ACADEMIA DA HISTORIA (do ano 1975) que di:

De tal sorte, o brasón de Poyo podería organizarse así: “Escudo de ouro, a palma de sinople, terrazada do mesmo, e cargando sobre ela o cordeiro místico, botado sobre o libro de gules, visto pola canle; co sete selos, de ouro, fileteados de sabre, colgantes de senllas cintas, de azur, o cordeiro tendo o estandarte de prata coa cruz latina, de sabre, ao timbre coroa real, como se propón.”

A isto sumámoslle a investigación realizada no Mosteiro de Poio, fonte de imprescincible para coñecer a historia e o vínculo coa cultura deste territorio, onde atopamos un escudo de pedra no seu claustro e un antigo cuño que reflicten os primeiros e principais elementos da identidade do Concello que, ao final, foron a base para a configuración da nova marca.

Nun exercicio de sinopse e lixeireza de elementos a marca será representada, na maioría dos casos, nunha soa cor oro con acabado metalizado, desta maneira conseguimos un resultado elegante, de corte institucional e ao mesmo tempo económico a hora da implantación nos diferentes soportes.

Empregarase de forma xenérica en calquera das súas versións, salvo cando se trate de actos protocolarios ou referidos a alcaldía, para o que se utilizará o escudo oficial.

A tipografía aplicada é a Isaac Sans Serif do deseñador e tipógrafo galego Marcos Dopico.

Na web do concello pódese consultar un dos manuais de aplicación da marca.

ANTIGUOS ESCUDOS POIO SELLO ANTIGUO POIO SIMBOLO MARCA POIO SIMBOLO LOGOTIPO MARCA POIO TIPOGRAFIA SIMBOLO LOGOTIPO MARCA HORIZONTAL POIO POSITIVO E NEGATIVO CONCELLARIAS FONDO COMBARRO MARCA POIO

 

 

BANDEROLA E MUPI VALLA

PRESENTACION WEB CONCELLO E LOGOTIPO VEHICULO POIO CORPORATIVOLos comentarios están cerrados.