Epocket Guide

O que se realizou para esta empresa de servizos móviles foi o deseño da identidade corporativa. O signo de admiración, de descubrir, de atopar e emocionarte coa variedade de opcións que permite esta aplicación turística e o símbolo que move a imaxen desta marca.

EPOCKETGUIDE

TARJETAS EPOCKET

SOBRE EPOCKET GUIDE

HOJA DE CARTA EPOCKET GUIDELos comentarios están cerrados.