Mequisolar

Deseño para a identidade corportativa para unha nova empresa adicada a explotación da enerxía solar. Traballamos sobre a idea dunha forma orgánica, onde os espectro de cores cálidas e verdes con referencia o ecolóxico foxen determinantes.

MEQUISOLARLos comentarios están cerrados.