Restaurante Nino

O Restaurante Nino busca ofrecer unha nova cociña así como un lugar de encontro para os seus clientes, diferenciando así unha zona de cokctelería e outra de restaurante. Para esta empresa tivemos que realizar a creación de marca e identidade corporativa, ademáis dunha nova cociña da man de Jaime Guerra. Este novo espazo pretende converterse en lugar de entorno para os seus clientes. A distribución dos neste restaurante diferencia unha zona de coctelería , bar, restaurante e salón de fundadores.

RESTAURANTE NINO WEB 1

RESTAURANTE NINO WEB 4

RESTAURANTE NINO WEB 3

RESTAURANTE NINO WEB 2Los comentarios están cerrados.